DISCLAIMER:

1. In deze dislaimer wordt verstaan onder
– de eigenaar: de eigenaar van de website
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website
– gebruik(en): alle denkbare handelingen
– de content: alle in de website aanwezige inhoud

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht. De eigenaar behoudt zich alle rechten voor.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Lilian Wortel.