OVER LILIAN WORTEL

Aangezien ik het belangrijk vind om mijn klanten een persoonlijke service aan te bieden, deel ik ook graag mijn persoonlijke achtergrond met u. Zo kunt u mij als dierenarts reeds wat beter leren kennen, vooraleer ik een eerste keer bij u thuis kom.

Ik ben in 2007 afgestudeerd met onderscheiding aan de Universiteit Gent. Daarna ben ik gelijk mijn loopbaan als freelance dierenarts gestart. Ik werkte verschillende jaren in een aantal vaste praktijken waarbij ik zowel instond voor de chirurgische en tandheelkundige ingrepen als voor de dagdagelijkse consultaties.

In 2012 heb ik de eerste stappen genomen in de opstart van een eigen praktijk. Ik wilde echter geen gewone praktijk zoals vele andere dierenartsen, maar een praktijk die zich vooral toespitst op huisbezoeken. Gezien de enorme vraag naar een dierenarts aan huis, zijn huisbezoeken nu mijn hoofdactiviteit geworden. Daarnaast doe ik ook huisbezoeken in opdracht van andere dierenartsen.

Als dierenarts is het van groot belang mijn kennis up-to-date te houden en mijn expertise steeds verder uit te bouwen. Om de nieuwste ontwikkelingen binnen de diergeneeskundige zorg op de voet te blijven volgen, doe ik frequent bijscholingen in binnen- en buitenland.

Gezien mijn grote liefde voor dieren, heb ik zelf ook een kat en een paard. Ik begrijp de sterke band met uw huisdier en vind het daarom zeer belangrijk uw trouwe vriend met de grootst mogelijk zorg te behandelen. Naar mijn mening is dat bij u thuis, in uw huisdier zijn vertrouwde omgeving.